HKT Netvigator 網上行 寬頻優惠: 2022年又有咩新方向? 我哋都會撐住你繼

📅
HKT Netvigator 網上行 寬頻
【Hello 2022!】 轉眼間 2022 上線喇,2021年大家達成咗幾多個目標?2022年又有咩新方向呢?無論你嘅夢想有幾大目標有幾遠, 我哋都會撐住你繼

【Hello 2022!】👋 轉眼間 2022 上線喇🌐,2021年大家達成咗幾多個目標?2022年又有咩新方向呢?無論你嘅夢想有幾大目標有幾遠, 🤗我哋都會撐住你繼續用網絡連繫! #網上行 #netvigator #迎接2022 #新一年大家好 #繼續用網絡連繫 #HealthyNewYear2022

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。