CMHK 中國移動 寬頻/5G優惠: 手機加入疫苗接種記錄教學

📅
CMHK 中國移動 寬頻/5G
【CMHK抗疫小教室#2 – 於手機加入疫苗接種記錄】 正所謂人無事先做到世界冠軍 大家都要繼續保持警惕,留意住疫情最新消息 嚟緊2月24日起就會實施疫苗通行證

【CMHK抗疫小教室#2 – 於手機加入疫苗接種記錄】 正所謂人無事先做到世界冠軍🏆 大家都要繼續保持警惕,留意住疫情最新消息💪 嚟緊2月24日起就會實施疫苗通行證,到時出入都要出示針卡💉,作為至醒嘅您地,緊喺要預先係手機set好電子針卡📱,到時出入一「嘟」就搞掂哂啦! 立即了解點樣係「安心出行」加入疫苗接種記錄啦 ~ #CMHK抗疫小教室 #同心抗疫與港同行 #無懼疫情冷酷CMHK伴您克服 #服務安心使用無憂


以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。