HKT Netvigator 網上行 寬頻優惠: 只需 $480 睇盡 64 場 FIFA世界盃2022 直播賽事

📅
HKT Netvigator 網上行 寬頻
⚽️$480 睇盡 64 場 FIFA世界盃2022 直播賽事

【⚽$480 睇盡 64 場 FIFA世界盃2022 直播賽事】

FIFA 世界盃 2022 仲有 3 日正式開波!📌只要申請、續約或升級至指定網上行寬頻服務或申請指定額外服務~,就可以優惠價 HK$480^ 訂購 @NowTV FIFA世界盃2022通行證(正價:$1,080)。全程喺 #NowTV 睇晒 64 場直播賽事*,🏆另外你仲可以升級埋 4K,以超高清畫質睇清睇楚每刻攻防戰!事不宜遲,一於喺開賽前申請啦!

────────────────────
對網上行嘅服務有興趣?
即打 2888 1888 或 Whatsapp 5200 0888 查詢
快啲聯絡我哋查詢詳情👉 按此
────────────────────

#HKT #在家工作娛樂學習組合 #netvigator #NowSports #FIFA世界盃2022 #FIFAWorldCup2022 #Qatar2022

^此優惠只適用於指定特選網上行客戶(「合資格客戶」)。合資格客戶可以優惠價港幣 $480 訂購 Now TV FIFA 世界盃 2022 通行證「賽事通行證」(正價:$1,080)。賽事通行證之使用受條款及條件約束。有關頻道將於客戶成功安裝(如適用)及訂購後即時生效. 賽事通行證之有效期至 2023 年 1 月 31 日。欣賞 4K 解析度效果的 2022 足球盛事賽事,客戶需訂購賽事通行證之外,還需 (i) 訂購 Now TV 4K 接駁服務(月費港幣 48元及 4K 服務安裝費用港幣 980元 (如適用));(ii) 租用指定 Now TV 機頂盒;及 (iii) 使用支援 4K 解析度之影視設備和電視。4K 服務只適用於 Now TV 安裝地址位於被香港電訊光纖網絡覆蓋及能以該光纖網絡接駁 Now TV 服務的地區的客戶。優惠期至 2022 年 9 月 30 日。優惠不可與其他優惠同時使用。受條款及條件約束。
*香港收費電視獨家播放。FIFA 世界盃 2022 將於 2022 年 11 月 20 日至 2022 年 12 月 18 日舉行,賽事日期、時間及播出頻道可能會不時更改,具體內容請留意主辦單位之最新公布。Now TV 由電訊盈科媒體有限公司提供,只適用於指定地區。Now TV 為 HKT 集團之註冊商標。
~指定網上行寬頻服務或額外服務含最少 24 個月承諾期並達指定月費增幅。

⚽️$480 睇盡 64 場 FIFA世界盃2022 直播賽事

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。