Smartone 數碼通 SMT 寬頻/5G優惠: 嚟元朗店/藍田店/大埔店/秀茂坪店上台即賞$300超市禮券

📅
Smartone 數碼通 SMT 寬頻/5G
【咪走寶!今日記得嚟上台拎走免費禮券】
最後機會嚟元朗店/藍田店/大埔店/秀茂坪店,上台即賞$300 #超市禮券*!即刻記低以下詳情,或者WhatsApp專員了解更多:bit.ly/3xMRDxO
元朗店
地址:元朗千色滙地下大堂
日期:

【咪走寶🏃🏃‍♀️🏃‍♂️!今日記得嚟上台拎走免費禮券✨】
最後機會嚟元朗店/藍田店/大埔店/秀茂坪店📢,上台即賞$300 #超市禮券*!即刻記低以下詳情,或者WhatsApp專員了解更多💬👉 按此

⚡元朗店
📍地址:元朗千色滙地下大堂
🗓️日期:6月24 – 25日
🕑時間:11 a.m. – 9 p.m.

⚡藍田店/大埔店/秀茂坪店
📍地址:藍田麗港城商場地下大堂/大埔太和廣場2樓大堂/秀茂坪商場地下大堂
🗓️日期:6月25 – 26日
🕑時間:11 a.m. – 9 p.m.

#SmarTone #SmarTone5G #Number1消費者首選5G網絡 #全港覆蓋至廣 #5GMax #SmarTone快閃店 #免費禮品 #jetso #元朗千色匯 #藍田麗港城 #大埔太和廣場 #秀茂坪商場
.
.
.
*數量有限,送完即止。受條款及細則約束。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。