3HK 寬頻/5G優惠: 復活節嚟3Shop消費慳$100

📅
3HK 寬頻/5G
【復活節嚟3Shop消費慳$100】
復活節期間(15/4 - 18/4)到以下3Shop Scan QR code並WhatsApp「我要復活蛋!」訊息俾我哋嘅專員,毋須消費,即可獲得神秘電子復活蛋一隻(價值 $100),立即到門市查詢

【復活節🎁嚟3Shop消費慳$100💰】

復活節期間(15/4 – 18/4)到以下3Shop Scan QR code並WhatsApp「我要復活蛋!」訊息俾我哋嘅專員,毋須消費,即可獲得神秘電子復活蛋一隻(價值 $100),立即到門市查詢啦!💰

九龍:
尖沙咀金馬倫道22-24號東麗中心地下
深水埗福華街153-155 號金華大廈地下B 號舖
九龍灣偉業街33 號德福廣場平台 P44 號舖
旺角西洋菜街南1A 號百寶利商業中心地下3 及4 號舖

港島:
銅鑼灣怡和街 46-54 號麥當勞大廈地下 A&F 舖連地庫
中環德輔道中127 號有餘貿易中心地下1 號舖
灣仔莊士敦道160號地下

新界:
大埔安慈路昌運中心地下24-25 號舖
沙田沙田廣場3 樓2A-2B 號舖
荃灣沙咀道260 – 276 號廣發大廈地下5 號舖

優惠受條款及細則約束。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。