HKT Netvigator 網上行 寬頻優惠: 打機神線 即享高達 HK$800 賬戶回贈

📅
HKT Netvigator 網上行 寬頻
【升級#打機神線 即享高達 HK$800* 賬戶回贈】 快人一秒有咩用?梗係有啦~一秒可以打幾個 combo!有 #網上行 嘅超強網絡配合 #打機神線^嘅低延遲

【升級#打機神線 💡即享高達 HK$800* 賬戶回贈】 快人一秒有咩用?梗係有啦~一秒可以打幾個 combo!🎯有 #網上行 嘅超強網絡配合 #打機神線^嘅低延遲值保證,🏆打機又點止快一秒咁簡單! 📌現有網上行客戶而家新申請指定額外服務,仲享高達 HK$800* 賬戶回贈𠻹!🎮立即升級你嘅打機配置啦:按此 #HKT #在家工作娛樂學習組合 #電競 ^ 適用於指定遊戲,詳情請參考服務內容。 * 適用於指定個人客戶新申請指定網上行額外服務。優惠期有限,須簽訂指定承諾期之服務計劃。受條款及條件約束。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。