CSL 香港移動通訊 寬頻/5G優惠: 登記用Tap & Go接受第二階段消費券,優先預訂2022年旗艦手機

📅
CSL 香港移動通訊 寬頻/5G
【登記用Tap & Go接受第二階段消費券,優先預訂2022年旗艦手機】​
​
2022年旗艦手機快將面世!客戶只須承諾第二階段政府消費券@ 發放後,自動以Tap & Go^內的政府消費券帳戶內的$2,000消費券支付旗艦手機早鳥優惠組合

【登記用Tap & Go接受第二階段消費券,優先預訂2022年旗艦手機】​

2022年旗艦手機快將面世!客戶只須承諾第二階段政府消費券@ 發放後,自動以Tap & Go^內的政府消費券帳戶內的$2,000消費券支付旗艦手機早鳥優惠組合費用即送:
👉🏻 $200額外早鳥優惠手機禮券 (共獲總值$2,200)#​ 及
👉🏻 2022年5G旗艦手機Fast Pass*,優先預訂2022年旗艦淨手機​

​把握機會!於7月23日前登記用Tap & Go接收第二階段政府消費券 ,仲可以喺全港接受Mastercard卡、銀聯卡及「轉數快」支付的本地商戶及網上購物平台消費+ ,支援超過10萬間商戶,消費更得心應手!

>即到csl 專門店:👉 按此
>了解更多:👉 按此

#csl5G #消費券優惠率先激搶 #新一輪消費券
================
>> 優惠期由即日到2022年7月23日。客戶必需簽訂拍住賞直接扣帳授權書並於2022年8月7日或以後以拍住賞消費券帳戶自動支付餘額。 ​
>> ^ Tap & Go 由 HKT Payment Limited(儲值支付工具牌照號碼:SVF0002)營運,並受相關條款及細則約束(www.tapngo.com.hk/chi/tnc.html)。
>>@ 指定拍住賞作為指定儲值支付工具帳戶以領取由香港政府(「政府」)提供的消費券計劃(「消費券計劃」)下之消費券受拍住賞相關條款及細則(www.tapngo.com.hk/chi/cvs_tnc.html )、消費券計劃(www.consumptionvoucher.gov.hk)及政府對於消費券計劃的審批、行動和決定約束。
>># 如欲使用此禮券,閣下需以拍住賞消費券計劃帳戶或其他拍住賞帳戶繳付交易餘額。如交易餘額多於港幣3,000,你需以拍住賞消費券計劃帳戶或其他拍住賞帳戶繳付不少於港幣3,000。*使用Fast Pass 時,需使用指定月費計劃而合約期將不少於12個月同時須選用信用卡自動轉賬繳付帳單。
>>*/# 將於2022年8月12日存入客戶的csl app內。
>>+ 適用於Mastercard感應式支付/銀聯手機閃付及銀聯二維碼/支援「轉數快」收款之商戶。優惠受條款及細則約束:👉 按此

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。