HKT Netvigator 網上行 寬頻優惠: 網上行 全新光纖入房寬頻(FTTR)技術實現全屋光纖網絡覆蓋

📅
HKT Netvigator 網上行 寬頻
【#網上行 全新光纖入房寬頻(FTTR)技術*實現全屋光纖網絡覆蓋^!】
好多時候,各家庭成員都會喺屋企同步煲戲、上網課或視像會議等,良好嘅家居網絡佈局就至

【#網上行 全新光纖入房寬頻(FTTR)技術*💫實現全屋光纖網絡覆蓋^!】

好多時候,各家庭成員都會喺屋企同步煲戲、上網課或視像會議等,良好嘅家居網絡佈局就至為關鍵,🏠但間屋愈大,Wi-Fi 就愈易有死角!全新光纖入房寬頻(FTTR)技術幫到你!有專業團隊度身訂造💡,切合不同戶型需要,無論你屋企幾多間房,都會幫你設計好,務求做到全屋內 Wi-Fi 6 “光纖網絡覆蓋,而且透明光纖裝完近乎睇唔到🌟,唔影響原本嘅裝修,就算係舊屋都無問題㗎!
────────────────────
對網上行嘅服務有興趣?
📞即打2888 6868
────────────────────

#netvigator #FTTR #光纖入房 #全屋光纖網絡覆蓋 #WiFi6

註:
* FTTR光纖入房寬頻服務,需視乎在服務安裝地址進行的技術可行性而定。
^頻寬規格是指根據所申請的網上行網絡由您住所的數據機的寬頻線連接至第一台網絡器材或機樓之網絡規格。1000M光纖入屋寬頻計劃頻寬規格,最高上蛓及下載頻寬均為1000Mbps。實際速度會低於網絡規格及受您的儀器、技術、網絡及軟件之使用、網絡裝配及覆蓋範圍、使用量、海外頻寬及外在因素而有所影響。
“客戶在選擇 FTTR光纖入房寬頻服務時必須同時訂閱FTTR光纖路由器及FTTR 光纖無線存取點。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。