HKT Netvigator 網上行 寬頻優惠: 網上行 送兔年利是「豐」

📅
HKT Netvigator 網上行 寬頻
【#網上行 送你利是「豐」等你兔年豐衣足食】
除夕完咗無耐就農曆新年,又係時間準備利是封過肥年!只要 Like 我哋網上行 netvigator Faceb

【🧧#網上行 送你利是「豐」🍳等你兔年豐衣足食】

🏮除夕完咗無耐就農曆新年,又係時間準備利是封過肥年!👍🏼只要 Like 我哋網上行 netvigator Facebook 專頁,到任何一間 1O1O Center / csl 專門店 或 Now TV / 網上行登記站出示證明,即可獲得精美利是封一包🥳🧧 數量有限,送完即止 🐰

新一年祝大家「豐」衣足食🍖!

────────────────────
對網上行嘅服務有興趣?
📞即打2888 1888 或💬Whatsapp (https://bit.ly/3sCHi5N) 查詢
🌎 快啲聯絡我哋查詢詳情👉 按此
────────────────────

#網上行 #Netvigator #利是豐衣足食 #兔年 #新春快樂

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。