3HK 寬頻/5G優惠: 3HK 捐口罩買手機即減$200!

📅
3HK 寬頻/5G
【#捐贈口罩計劃 】捐口罩買手機即減$200!
隨住口罩令解除,愈來愈多人告別口罩。既然自己用唔著,不如賦予口罩第二生命,轉贈俾有需要嘅人啦!而家只要將未開封嘅口罩交嚟任何一間3Shop,買手機即減$200,買耳機都減$100! 回收返嚟

#捐贈口罩計劃 】捐口罩買手機即減$200!
隨住口罩令解除,愈來愈多人告別口罩。既然自己用唔著,不如賦予口罩第二生命♻️,轉贈俾有需要嘅人啦💕!而家只要將未開封嘅口罩交嚟任何一間3Shop,買手機即減$200,買耳機都減$100! 回收返嚟嘅口罩會全數捐俾 香港聖公會福利協會 處理,等安老服務單位嘅長者同護理員都可以受惠。一於趁得閒,拎啲未開封嘅口罩嚟回收啦! 收集日期:即日起至4月17日
地點:全線3Shop (按此) #3HK #5G #回收 #香港聖公會福利協會
*優惠只適用於指定產品,受條款及細則約束。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。