Smartone 數碼通 SMT 寬頻/5G優惠: SmarTone Home 5G寬頻免費無限次任搬!

📅
Smartone 數碼通 SMT 寬頻/5G
【#免費無限次任搬!  搬遷必帶Home 5G私人寬頻上網】 
屋企裝修搬遷開支大,花埋錢住酒店,但成家人爭酒店公共Wi-Fi點夠用! SmarTone Home 5G寬頻免費無限次任搬,帶去酒店 #免拉線 兼 #插電即用,咁搬去邊都有無限

【#免費無限次任搬🚚! 搬遷必帶Home 5G私人寬頻上網📶】
屋企裝修搬遷開支大💸,花埋錢住酒店🏨,但成家人爭酒店公共Wi-Fi點夠用🙈! SmarTone Home 5G寬頻免費無限次任搬,帶去酒店 #免拉線 兼 #插電即用,咁搬去邊都有無限5G數據^🌐嘅私人寬頻✌️,上網唔使爭先夠爽👏!今期仲有 #6個月超短約優惠💥 同精選額外獎賞*✨👉 按此

Home 5G寬頻仲特設 #免費7日試用保證,Router可租或買,畀足一星期你任用上網打機煲劇🎮🎬,親身感受5G網絡體驗🤩!

#SmarTone #SmarTone5G #SmarToneHome5G寬頻 #Home5G寬頻 #5G私人寬頻新世代 #家居寬頻 #裝修暫住 #裝修上網
.
.
.
^FUP(公平使用政策)適用。
*須簽指定期限合約,受條款及細則約束。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。