Smartone 數碼通 SMT 寬頻/5G優惠: SmarTone Home 5G寬頻連「家+電話」服務都有1個月「試用期」

📅
Smartone 數碼通 SMT 寬頻/5G
【#今期你至醒  試用期內你大曬!】
消費精明嘅你,又點會錯過任何試真啲產品嘅機會?SmarTone Home 5G寬頻連「家+電話」服務^都有1⃣個月「試用期」,畀足時間任你試到啱,盡情上網、打機、煲劇!立即登記瘋狂試 b

#今期你至醒🔍✨ 試用期內你大曬💪!】
消費精明嘅你👀,又點會錯過任何試真啲產品嘅機會😎?SmarTone Home 5G寬頻🌐連「家+電話」服務📱^都有1️⃣個月「試用期」,畀足時間任你試到啱,盡情上網👩‍💻、打機🎮、煲劇🎬!立即登記瘋狂試🤩➡️ 按此 Home 5G寬頻同「家+電話」服務^全部 #免拉線,一插電即刻上到網同打電話,為全屋帶嚟無線網絡新體驗✌️! #SmarTone #SmarToneHome5G寬頻 #5G私人寬頻新世代 #家居寬頻 #無線寬頻 #家居電話 #家用電話 #無線電話 #插電即用 #30日免費試用保證
.
.
.
^須簽指定期限合約及只適用於家居電話攜號轉台客戶。受條款及細則約束。

以上資料來自各大商戶的Facebook/網站,只供分享優惠資訊之用。請留意優惠有效日期和條款。